Gebruik van ergometerruimte

Coaches krijgen toestemming om één roeier te coachen in de ergometerruimte. Dit omdat het soms erg lastig is om onervaren roeiers techniek uit te leggen, voor te doen en aan te leren vanaf het vlot of vanaf de stuurplek. Dit betekent dat er niet meer dan twee mensen in de ergometerruimte aanwezig zullen zijn onder de volgende voorwaarden:

  • Er wordt geen fysieke inspanning geleverd om hijgen te voorkomen, het betreft oefeningen om techniek aan te leren;
  • Coach en roeier houden zoveel mogelijk, maar in ieder geval minstens 1,5 meter afstand (bijv roeier op een buitenste ergometer en coach zit aan de andere kant van de ergometerruimte).
  • En eventueel: Er maakt maar één persoon gebruikt van de ergometer (dus niet roeier en coach wisselend, maar alleen coach oefening voordoen of roeier oefening uitvoeren).
  • Na afloop worden hendels en andere aangeraakte onderdelen goed schoon gemaakt met sop en nagespoeld met schoon water. De ergometerruimte kan nog niet gebruikt worden voor het opbouwen van conditie.
SPONSORS