Gezocht: sponsors voor de nieuwe D4-boot

Sinds twee jaar organiseert Vada samen met Waag het aangepast roeien voor gehandicapten. Hierbij worden aanpassingen gemaakt aan materiaal en instructiemethode. Ook voor de bestaande leden van Vada zijn steeds vaker aanpassingen nodig.

Een nieuw project is de aanschaf van een D4. Een veilige brede boot, gemakkelijk om in te stappen, maar die toch lichter roeit dan wherry’s. Hierin kunnen 3 roeiers met beperking samen roeien met één stevige roeimaat en een stuur.

Een groot deel van het benodigde bedrag voor de aanschaf van deze boot is al binnen maar voor het restant bedrag van 6000 euro worden nog sponsors gezocht.

roeiboot_folder3.

Naar aanleiding van het uitkomen van de speciale folder en de mondelinge reclame is al een mooi aantal donaties binnen ter waarde van 1560 euro dus we zijn al aardig op de goede weg!

Extra voorzieningen zoals “snelverstel” voetenborden, vlonders op de bodem bij de roeiplaatsen, extra luchtkasten en klapriggers zijn nog niet in de 600 euro meegenomen maar zijn wel erg gewenst.

roeiboot_folder4.

Aan een notariële acte wordt nog gewerkt en zij die hier belangstelling voor hebben worden verzocht contact met Martha Bloemberg (martbloem@gmail.com) op te nemen.
.
We willen ook graag en beroep doen op onze eigen leden die vroeger of later gebruik kunnen maken van deze boot.

Elk bedrag is welkom. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar de rekening van WAAG. WAAG heeft een  ‘ANBI’ status zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Bank (IBAN): NL56 INGB 0004 3080 43
t.n.v. sportvereniging Waag
te Wageningen
o.v.v. D4

Commissie VADA aangepast roeien

www.Sportclubwaag.nl
www.vada-roeien.nl/aangepastroeien

www.Roeivalidatie.nl
www.KNRB.nl/aangepastroeien

verdere informatie bij: Martha Bloemberg
Tel: 0317 417 220

Email: martbloem@gmail.com

roeiboot_folder5.

SPONSORS

Beginnerscursus VADA Roeien 2020

Of het nu gaat om de perfecte cadans van een acht of de vrijheid in een skiff, het geeft een 'kick' als je met je boot soepel door het water glijdt. Dat gevoel kun je niet beschrijven, dat moet je ervaren. In april-mei 2020 is de jaarlijkse beginnerscursus om nieuwe leden te werven en op te leiden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Je kunt je tot uiterlijk 27 maart 2020 inschrijven voor deze cursus door te mailen naar beginnerscursus@vadaroeien.nl.

Download folder 2020