Botenkraan

Bekijk, download en/of print de handleiding over het gebruik van de botenkraan.

Vada Roeien - Handleiding Kraangebruik 2012 >>>

Bekijk de Instructiefilm >>>

HANDLEIDING EN GEBRUIKS-PROTOCOL

Wie mag de kraan bedienen
Iedereen die naar het oordeel van een lid van de Kraancommissie heeft laten zien dat hijof zij voldoende bedreven is, in het gebruik van de kraan en doeltreffend leiding kan gevenaan veilige hijs-manoeuvres; vervolgens erkend is als ‘bevoegd kraanmachinist’ en alszodanig geregistreerd.

Leden van de Kraancommissie zijn voor 2012: Peter Falk, Willem Roskam, Dick Legger en Ruud  Jordens. Belangstellenden voor een erkenning als bevoegd kraanvogel kunnen zich aanmelden bij de leden van de kraancommissie.

Wanneer mag de kraan worden gebruikt
De kraan mag worden gebruikt als er een bevoegd kraanmachinist i.e. kraanvogel aanwezig is en tenminste twee assistenten (bv 2 ploegleden) de boot vasthouden enmeelopen. De kraanvogel is verantwoordelijk voor de veilige bediening van de kraan; houdtoverzicht tijdens het takelen en geeft passende instructies aan de assistenten tijdens deverschillende handelingen; zorgt er voor dat twee assistenten (en geen andere personen)aanwezig zijn binnen het "kraan gebied", gemarkeerd door rode lijnen op de perrontegelstussen de kraan en de botenloods.

Wanneer mag de kraan niet worden gebruikt
Als er niet op de Rijn mag worden geroeid wegens te harde wind: witte koppen op degolven en in ieder geval bij een windkracht van 4 beaufort (bft) of meer, geregistreerd doorde windmeter, af te lezen op het meteo schermpje bij het afschrijfboek.Als er technische storingen zijn en de hoofdschakelaar buiten aan de roeiloods op slot zit.Als er mensen in de boot of op het juk zitten.Als de boot niet horizontaal aan de kraan kan worden gebalanceerd, mag de kraan voordeze boot niet worden gebruikt.Als de boot geen goedgekeurde hijsogen heeft, mag de kraan voor deze boot niet wordengebruikt.

Waar moet iedereen op letten
Tijdens een hijs manoeuvre mag niemand zich onder of aan de waterkant van eenopgehesen boot of de hijs-juk bevinden.

Wat moet er gebeuren als de kraanbediening hapert of het helemaal niet doet
Bij hapering niet meer proberen te hijsen. Probeer, als dit gebeurt tijdens het hijsen vaneen boot, deze met de hand, in veiligheid te brengen. Borg als dit niet kan, het hijs-juk aanbeide kanten met touwen zodat de wind geen vat meer heeft op de boot en kraanarm.Waarschuw de materiaalcommissaris of leden van de kraancommissie over de ontstanesituatie. Doe dit eveneens als de afstandsbediening, ook na herhaald de instructieprocedures te hebben doorlopen (zie II-3 en uitleg afstandsbediening), niet werkt.

Onderhoud aan de kraan
Er mag door de gebruikers geen onderhoud aan de kraan worden verricht, behalve eenmogelijke vervanging van de batterijen in de afstandsbediening.

Logboek
Er is een logboek voor de kraan; daarin kunnen storingen en bijzonderheden wordenopgetekend. Ook staat hier het register van bevoegde kraanvogels i.e. kraanmachinisten in.

SPONSORS

Beginnerscursus VADA Roeien 2020

Of het nu gaat om de perfecte cadans van een acht of de vrijheid in een skiff, het geeft een 'kick' als je met je boot soepel door het water glijdt. Dat gevoel kun je niet beschrijven, dat moet je ervaren. In april-mei 2020 is de jaarlijkse beginnerscursus om nieuwe leden te werven en op te leiden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Je kunt je tot uiterlijk 27 maart 2020 inschrijven voor deze cursus door te mailen naar beginnerscursus@vadaroeien.nl.

Download folder 2020

Agenda
 • 03.07.2020
  VADA skiffkamp
 • 12.09.2020
  Skiffkamp Doetinchem
 • 19.10.2020
  Roeiploegcoordinatorenoverleg
 • 09.11.2020
  ARV
 • 24.11.2020
  ALV