Toekomstige ontwikkelingen

Het afgelopen jaar is door de hiervoor ingestelde  werkgroepen hard gewerkt aan mogelijkheden onze huisvestingsproblemen op te lossen. Enerzijds door te bezien wat op onze huidige locatie kan en anderzijds welke mogelijkheden er liggen aan de Grebbedijk. Zij hebben in oktober hun rapporten (resp. “Ruimte maken” en “VADA QUO VADIS”) naar het roeibestuur gestuurd.

Het roeibestuur heeft de werkgroepen gevraagd nog enkele voor haar onduidelijke aspecten toe te lichten en we mikken er op dat de genoemde rapporten binnenkort naar alle roeileden kunnen worden gestuurd zodat op de afdelingsvergadering roeien de inhoud van de rapporten kan worden gepresenteerd. 

Daarna zullen we op een hiervoor op zo kort mogelijke termijn te beleggen roeihearing de inhoud met alle ins en outs bespreken zodat we op basis daarvan uiteindelijk weloverwogen besluiten kunnen voorbereiden over wat we gaan doen om onze huisvestingsproblemen op te lossen.

Waar ging het ook weer over?

Onze roeiloods is gebouwd  begin jaren ’80 (eerste steenlegging in 1982) toen het ledental ongeveer 120 was. De afgelopen 20 jaar groeit roeiledental gestaag met ca. 5 leden per jaar waarbij we nu eind 2014 met ca. 300 roeileden zijn. Ondanks een uitbreiding van de loods in 1996 en enkele recente creatieve ingrepen (afdak aan de Noordzijde met bootopslag in de buitenlucht bedoeld als tijdelijke oplossing , boten aan takels in de nok) blijft er gebrek aan ruimte. Een bijkomend probleem is de beperkte vlotcapaciteit.

Als roeiafdeling hebben we de ambitie een open, groeiende afdeling te blijven die iedereen de gelegenheid wil bieden onze mooie roeisport te beoefenen. Dit is op onze ledenraadpleging van maart 2013 bevestigd. Daarom moeten de huisvestingsproblemen worden opgelost. Een alternatief werd gezien in huisvesting aan de Grebbedijk als uitkomst van de nota’s “Havenkom” (2008) en “Roeien zonder Grenzen” (2010). Dit alternatief is uitgewerkt in het nu voorliggende rapport “VADA QUO VADIS”. Om de mogelijkheden van aanpassing op onze huidige locatie nog eens goed te inventariseren is in 2103 de Werkgroep Optimalisatie Huidige Locatie (WOHL) ingesteld en deze werkgroep presenteert haar bevindingen in het rapport “Ruimte maken”. 

SPONSORS

Beginnerscursus VADA Roeien 2020

Of het nu gaat om de perfecte cadans van een acht of de vrijheid in een skiff, het geeft een 'kick' als je met je boot soepel door het water glijdt. Dat gevoel kun je niet beschrijven, dat moet je ervaren. In april-mei 2020 is de jaarlijkse beginnerscursus om nieuwe leden te werven en op te leiden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Je kunt je tot uiterlijk 27 maart 2020 inschrijven voor deze cursus door te mailen naar beginnerscursus@vadaroeien.nl.

Download folder 2020