Hearing over de toekomstvisie van het roeibestuur

Dinsdag 27 januari 2015, van 19.30 tot 22.30 uur VADA roeien, clubhuis ‘t Anker
 

Het roeibestuur zal op 27 januari 2015 haar toekomstvisie op de roeiaccommodatie presenteren tijdens een hearing voor alle roeileden. Deze hearing is bedoeld om u te informeren over de richting die het roeibestuur voorstelt voor de ontwikkeling van onze roeifaciliteiten en om uw mening hierover te horen. Na de hearing ontvangt u de gepresenteerde toekomstvisie met een verslag van de avond via de eerstvolgende nieuwsbrief.

De weg naar een besluit op de afdelingsvergadering Roeien van 30 maart 2015

Als roeiafdeling hebben we de ambitie een open, groeiende afdeling te blijven die iedereen de gelegenheid biedt om onze mooie roeisport te beoefenen. Dit is op de ledenraadpleging van maart 2013 bevestigd. Daarom moeten de huisvestingsproblemen effectief, haalbaar en duurzaam worden opgelost.

In de afgelopen ledenvergaderingen hebben de werkgroepen Grebbedijk (bouwwerkgroep en ROW) en Optimalisatie huidige locatie (WOHL) hun analyses en oplossingen gepresenteerd. Eind dit jaar zijn het rapport van ROW: ‘VADA quo vadis?’ en WOHL: ‘Ruimte maken’ met veel inzet gereed gekomen. Ze geven elk op eigen wijze antwoord op de opdracht die het roeibestuur hen eerder dit jaar had meegegeven.

Op basis van deze rapporten heeft het roeibestuur een voorstel opgesteld voor de ontwikkeling van de roeiaccommodatie. Dit voorstel wil het roeibestuur tijdens een hearing op 27 januari 2015 presenteren en met alle roeileden bespreken. Het roeibestuur zal de bevindingen van deze hearing verwerken tot een definitieve visie op de roeiaccommodatie van VADA. Het is de bedoeling om tijdens de afdelingsvergadering roeien op 30 maart 2015 een besluit te nemen over deze visie. Het besluit zal worden ingebracht op de algemene ledenvergadering (ALV) op 20 april.

SPONSORS

Beginnerscursus VADA Roeien 2020

Of het nu gaat om de perfecte cadans van een acht of de vrijheid in een skiff, het geeft een 'kick' als je met je boot soepel door het water glijdt. Dat gevoel kun je niet beschrijven, dat moet je ervaren. In april-mei 2020 is de jaarlijkse beginnerscursus om nieuwe leden te werven en op te leiden. Er is een beperkt aantal plaatsen. Je kunt je tot uiterlijk 27 maart 2020 inschrijven voor deze cursus door te mailen naar beginnerscursus@vadaroeien.nl.

Download folder 2020