Over nieuwe boten en opknapbeurten van ons roeimateriaal en terrein

Om de vloot actueel te houden en het terrein in goede conditie zijn er een aantal nieuwe bootaankopen door Vada en door leden van Vada gedaan en wordt er gerenoveerd. Ook het vlot is goed onder handen genomen.

Vervanger van de Topper is gearriveerd

De vervanger/opvolger van de gecrashte Topper is inmiddels gearriveerd. De boot ligt klaar in de stellingen om door bevoegde leden gebruikt te worden. De gewichtsklasse en roeiproef eisen voor het schip zijn uiteraard identiek aan die van de Topper, zie de lijst bij het afschrijfboek. Een mededeling hierover hangt op het mededelingen bord. In een later stadium zal een botendoop worden aangekondigd.

Een nieuweling: de Zeeraaf

Er is ook een andere boot, de Zeeraaf, gearriveerd, eigendom van onze leden Sjoerd de Rave en Jeltje Zeelenberg die zeer genereus de boot ter beschikking stellen aan de roeiafdeling. Zoals usance is met privé boten kan ook deze boot gebruikt worden door Vada leden, waarbij de gebruikelijke Vada eisen aan stuur- en roei-vaardigheden van toepassing zijn. Wel geldt voor privé boten dat in het bijzonder toestemming van de eigenaar vereist is voor tochten (en/of wedstrijden) en dat de eigenaar te allen tijde het eerste recht heeft op het gebruik van de boot.

Informatie over de bijzondere eigenschappen van deze Scout540 is te vinden op: http://www.roeiwerf.nl/index.php?id=66&pid=66.

Via deze link is een mooi actiefilmpje te zien: http://www.youtube.com/watch?v=g7Zp3EONrMY&feature=relmfu

Opknapbeurt de Zwaan

In het laatste roeicoördinatoren overleg is er door de meeste aanwezigen op aangedrongen de Zwaan een grondige opknap en renovatiebeurt te geven. Eind december 2013 is hiermee begonnen door Adrie Brouwer en het commissariaat. Inmiddels is de complete huid van de boot hersteld en opnieuw gespoten, het rijwerk (slidings, hoogtewiggen, onderstellen en wieltjes) en voetenborden nagekeken (en gereinigd dames!!), hersteld en indien nodig vervangen. Nog uit te voeren is de vervanging van de dolpennen (nu een incourante diameter) en dollen en zijn we in afwachting van de ontvangst van een nieuwe beter bij de boot en haar gebruikers passende riemen.

Vlotten en trappen schoon en geïnspecteerd

In het kader van de inspectie van de werkgroep optimalisatie huidige locatie heeft Bauke Abma het  Wageningse vlot grondig schoongespoten en samen met Pim van den Splinter geïnspecteerd. Ook is aangevangen met de verbetering van de aansluiting van de vlotten en het compenseren van de doorhang waardoor vlotten niet meer deels in het water liggen. In tegenstelling tot wat in de laatste roeialv is gemeld, is de kwaliteit van de vlotten goed. Er is wel achterstallig onderhoud geconstateerd. In overleg met het bestuur en Willem Roskam en Ber Koppenol wordt gekeken of enkele probleempunten op korte termijn kunnen worden aangepakt.

Verlichting botenwagens

Onder leiding van Ewald Lems worden de elektrische bedradingen en verlichtingsonderdelen van de botenwagens gecontroleerd en vervangen door minder storingsgevoelige LED varianten. Het is de verwachting dat de vrijwel jaarlijks gesignaleerde verlichtingsproblemen van onze botenwagens tot het verleden zullen behoren.

Meer informatie is uiteraard te vinden bij Ruud Jordens.

SPONSORS